Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Welkom

Een Orde voor vrijmetselaars die naast hun gewone of 'blauwe' loge verdere verdieping zoeken in bepaalde aspecten van de vrijmetselarij. Men noemt deze Orde ook wel de 'Royal Arch'.

Wilt u meer weten over deze Orde in het algemeen klik dan in het menu op Werkwijze. Informatie over de vrijmetselarij in het algemeen kunt u op de website van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland vinden.

Een groot deel van deze site - te bereiken via de inlogpagina - bevat informatie die alleen van belang is voor leden van deze Orde.

ANBI

De belastingdienst heeft ons als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangewezen. Een ANBI-instelling kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Meer informatie ...

Logo ANBI

Het vaandel wordt aangeboden

Nieuws

Vanwege een technisch probleem is er op 28-12-2017 geen e-mailverkeer mogelijk met de Orde. U kunt ons natuurlijk bellen. Excuses voor het ongemak.

In het najaar van 2016 zijn aan deze website drie lezingen toegevoegd, die ook bestemd zijn voor Meesters-Vrijmetselaar die interesse in onze werkwijze hebben. Twee lezingen (Oude Meestergraad en Lectuur) geven achtergrondinformatie en behandelen historische aspecten van onze Orde, de derde (Het Hogere) gaat dieper in op die goddelijke kern in de mens, waarnaar wij op zoek zijn. Lees verder...