Grootkapittel

Het Grootkapittel is de jaarlijke algemene ledenvergadering van de Orde, waarop verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de plannen voor het komend jaar worden vastgesteld.
Op deze vergadering vinden ook de verkiezing en installatie van nieuwe leden van het Ordebestuur plaats.

Meestal wordt hierna een rede gehouden en soms een (deel van een) oud rituaal opgevoerd. Afsluitend is er altijd een gezamenlijk banket.

Het Grootkapittel wordt steeds op de tweede zaterdag van juni gehouden.
Vanaf medio april is de inschrijving voor deze dag geopend.

Ga voor de foto's van het laatste Grootkapittel hierboven naar 2018.

Tableau HKG