Werkwijze

Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

[leestijd: 5 minuten]

De grondslag en sluitsteen van de symbolieke graden

De essentie

Het Heilig Koninklijk Gewelf (in het Engels: de Royal Arch) is de onmiskenbare afsluiting van de symbolieke graden. Het verbeeldt het zoeken en op onverwachte wijze wedervinden van het verloren meesterwoord, dat de meester-vrijmetselaar beloofd heeft met alles wat hem mogelijk is te gaan zoeken. Dit vinden van het oude meesterwoord is een mystieke beleving, leidend tot introspectie en inkeer in zichzelf. In dit inspirerende en uitdagende rituaal wordt de meester-vrijmetselaar geconfronteerd met het Hogere in en rond hemzelf, en wordt hij aldus deelgenoot aan het Licht dat was, dat is en dat wezen zal.

De ritus van het Heilig Koninklijk Gewelf is daarmee een logisch vervolg op de meestergraad en tevens de voltooiing ervan.

De drie symbolieke graden hebben elk een eigen specifieke focus op de elementaire relaties in ons Zijn:

In de graad van het Heilig Koninklijk Gewelf vindt de mystieke eenwording plaats met het Hogere. Het is dan ook de logische voortzetting van de meesterverheffing, gericht op het voortdurend activeren van de bestendige aanwezigheid van de Opperbouwmeester des Heelals in ons binnenste heiligdom, waarin Zijn Naam, het oude meesterwoord, voor eeuwig is gegrift.

Wat het kan opleveren

De graad van het Heilig Koninklijk Gewelf toont in uiterlijke vorm de innerlijke weg die voert naar de oorsprong waaruit al onze energie is voortgekomen en waartoe deze zal terugkeren. Het ervaren en begrijpen van het Licht, dat schijnt in de duisternis, is een mystiek gebeuren. Het rituaal beoogt de toegang te ontsluiten tot de Bron in ons en het contact tot stand te brengen met het Hogere dat we telkens verliezen en moeten terugvinden. Ons ritueel laat ons daartoe afdalen in ons eigen innerlijke Gewelf teneinde die Bron, het oude meesterwoord, terug te vinden.

Het ritueel borduurt voort op de oudtestamentisch georiënteerde bouw- en lichtsymboliek waarmee in de symbolieke graden wordt gewerkt. De verheffingsceremonie gaat uit van het gegeven dat de Tempel van Salomo is verwoest en na de terugkeer van de Joden uit de Babylonische gevangenschap wordt herbouwd. En dan blijkt dat ondanks de verwoesting, de essentie van de Tempel van Salomo nooit verloren is gegaan.

De graad van het Heilig Koninklijk Gewelf is zo niet alleen een vervolg op de meestergraad maar ook een uitdaging voor elke meester-vrijmetselaar om een stap verder te gaan in zijn streven naar Harmonie en Schoonheid. Deze werkwijze is een eyeopener voor hem die - zonder te gaan zweven - zichzelf en zijn realiteit wil leren kennen, en zelfs tot op zekere hoogte begrijpelijk wil maken. Niet een andere wijze van beleven of benaderen, maar een prachtig vervolg op de weg die hij al ging in de symbolieke graden.

Werkwijze

De leden van de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf komen bijeen in Kapittels. Zij arbeiden in een daartoe speciaal ingerichte ruimte, de Kapittelzaal. Een Kapittel komt gewoonlijk drie- tot vijfmaal per jaar bijeen. De meeste bijeenkomsten zijn in principe bestemd voor verheffingen. Een verheffing wordt afgesloten met een banket dat een wezenlijk deel uitmaakt van deze werkwijze.

De wereldwijd beoefende werkwijze van het Heilig Koninklijk Gewelf bestaat al enkele eeuwen. In Nederland is zij in 1950 overgenomen vanuit Engeland en wordt ze beoefend als zelfstandige 'Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden'. In de ceremoniën is het oorspronkelijk Angelsaksische karakter goed te herkennen; er wordt gewerkt met een Nederlandse versie van het Engelse rituaal. De Orde telt thans circa 700 leden, werkend in 22 Kapittels, waarvan één in Suriname. Een Kapittel bestaat in de regel uit 20 tot 50 leden en wordt geleid door een zogeheten Principaat, bestaande uit een Eerste, Tweede en Derde Princeps. Lid zijn van een Kapittel kan snel leiden tot actieve participatie in functies, die leiden tot diepe beleving van de rite.

De Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf geeft toegang tot verdere vervolgpaden, zoals:

Voor wie toegankelijk?

Iedere vrijmetselaar kan na een periode van 10 x 28 dagen na zijn meesterverheffing worden toegelaten tot de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf. De aanvraag dient te worden ondersteund door twee leden van het Heilig Koninklijk Gewelf, die bij voorkeur lid zijn van het Kapittel waartoe toegang wordt verzocht.

Inlichtingen

Veelal zijn er in de eigen Loge leden van het Heilig Koninklijk Gewelf te vinden, waaraan nadere inlichtingen gevraagd kunnen worden. Meer informatie is op deze website te vinden of bij een van de Kapittels die daar staan vermeld.
Het e-mailadres van de Orde is: ordesecretariaat@hkgnederland.nl.

Aanmelden

U kunt zich als kandidaat aanmelden bij ieder Kapittel van uw keuze, uitgezonderd bij Kapittel no. 1 Nos Vinxit Libertas, het studiekapittel van de Orde. Aanmeldformulieren zijn te downloaden op de Kapittelpagina's.

Vaandel HKG

Drie handen HKG

Tijdens het ritueel HKG