Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden

Supreme Grand Chapter of the Holy Royal Arch in The Netherlands

Welkom

Een Orde voor vrijmetselaars die naast hun gewone of 'blauwe' loge verdere verdieping zoeken in bepaalde aspecten van de vrijmetselarij. Men noemt deze Orde ook wel de 'Royal Arch'.

Wilt u meer weten over deze Orde in het bijzonder klik dan in het menu op Werkwijze. Informatie over de vrijmetselarij in het algemeen kunt u op de website van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland vinden.

Voor een Aanmeldingsformulier:
zie de Kapittelpagina's.

Een groot deel van deze site - te bereiken via de inlogpagina - bevat informatie die alleen van belang is voor leden van deze Orde.

ANBI

De belastingdienst heeft ons als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangewezen. Een ANBI-instelling kan gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Meer informatie ...

Logo ANBI

Het Tableau van het HKG

Actueel

Verdieping ritueel: leerredes en FAQ’s

In de loop der jaren zijn tijdens het Grootkapittel, maar ook bij kapittelbijeenkomsten - in de vorm van een inleiding of instructie - zogenaamde leerredes gehouden. De onlangs ingestelde Commissie Review heeft een aantal leerredes tegen het licht gehouden, waarna in overleg met de auteur is besloten de onderstaande, gereviseerde leerredes op de website te plaatsen. Als U op de website bent ingelogd treft U onder het kopje Verdieping de volgende artikelen aan:

Lees verder ...

Bijeenkomsten


Zaterdag 2 december 2023
Kapittel De Leeuw van Judah
Loge de Troffel Hengelo
Aanvang: 11:00 uur
Lees verder ...


Maandag 4 december 2023
Kapittel De Zes Lichten
Logegebouw Sneek
Aanvang: 19:30 uur
Lees verder ...


Zaterdag 16 december 2023
Kapittel De Binding
Logegebouw Rotterdam
Aanvang: 00:00 uur
Lees verder ...


Zaterdag 27 januari 2024
Kapittel Nos Vinxit Libertas
Logegebouw Bilthoven
Aanvang: 10:00 uur
Lees verder ...


Donderdag 1 februari 2024
Kapittel Triple Tau
Logegebouw Amstelveen
Aanvang: 19:30 uur
Lees verder ...


Donderdag 8 februari 2024
Kapittel Eurèkamen
Logegebouw Bilthoven
Aanvang: 19:30 uur
Lees verder ...


Zaterdag 10 februari 2024
Kapittel Zwaard en Troffel
Logegebouw Groningen, Turfsingel 46
Aanvang: 10:30 uur
Lees verder ...


Donderdag 4 april 2024
Kapittel Eurèkamen
Logegebouw Bilthoven
Aanvang: 19:30 uur
Lees verder ...


Zaterdag 13 april 2024
Kapittel Zwaard en Troffel
Logegebouw Groningen, Turfsingel 46
Aanvang: 10:30 uur
Lees verder ...


Donderdag 9 mei 2024
Kapittel Eurèkamen
Logegebouw Bilthoven
Aanvang: 19:30 uur
Lees verder ...