Corona

Corona-maatregelen

Geplaatst: maandag, 23 november 2020
Gewijzigd: maandag, 28 februari 2022

Wanneer de veiligheidssituatie dit vereist, zal het Ordebestuur voorschrijven dat onderstaande, coronaproof ritualen bij verheffingen en installaties moeten worden gebruikt. Een dergelijk voorschrift wordt via een e-mailbericht bekend gemaakt aan de Schrijvers Ezra van de Kapittels en in de bekende Nieuwsbrief gepubliceerd voor alle leden. Ook wordt dit als nieuwsbericht geplaatst onder de rubriek Actueel / Nieuws op de website.

Op het moment van schrijven geeft de situatie geen aanleiding tot het voorschrijven van onderstaande maatregelen. Indien dit wel het geval is dient u - wanneer u besluit fysiek bijeen te komen - onderstaande coronaproof ritualen te gebruiken en de voorschriften in acht te nemen.

Zoals afgesproken heeft het Ordebestuur de ritualen voor de verheffing van een Deelgenoot en het installatierituaal zodanig aangepast dat deze op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Van deze uitvoeringen zijn ook een drietal video-opnames beschikbaar.
Hieronder volgt meer informatie.

Verheffing coronaproof

Downloaden ritualen en instructievideo's