Toestemmingsverklaring

Toestemming in het kader van de AVG

met betrekking tot het administreren en publiceren van persoonsgegevens

Ik,

geef, als lid van een of meer Kapittels van het HKG, hierbij toestemming aan

  • het Kapittelbestuur en
  • het Ordebestuur

hierna te noemen 'Het Bestuur'

om de hiernavolgende persoonsgegevens van mij te verwerken, echter
alleen ten behoeve van het naar aloude traditie kunnen functioneren van de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf in de Nederlanden.

Het Bestuur heeft tevens mijn toestemming om de hierna genoemde gegevens op te nemen in publicaties

- die het hiervoor genoemde functioneren dienen en
- louter tot doel hebben om onder en
- ten behoeve van leden van Kapittels te worden verspreid:
  • Mijn beeltenis, naam, woonadres, correspondentieadres, telefoonnummers, geboorteplaats en geboortedatum;
  • Het gegeven dat ik vrijmetselaar ben en van welke symbolieke Loge, of buitenlandse Grootmacht of buitenlands Grand Chapter ik lid ben;
  • Wanneer ik Meester-vrijmetselaar ben geworden;
  • De Kapittels waar ik lid van ben en/of lid van was;
  • De functies die ik bekleed en/of bekleed heb in een Kapittel, in het Grootkapittel en in het Ordebestuur;
  • De rang die ik heb en/of heb gehad in een Kapittel, in het Grootkapittel en in het Ordebestuur;
  • Overige onderscheidingen die aan mij zijn uitgereikt door een Kapittel, het Grootkapittel of het Ordebestuur.

Ik behoud mij het recht voor om deze toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken door middel van een schriftelijke mededeling aan de Schrijver Ezra van het Kapittel waar ik lid van ben en aan de Groot Schrijver Ezra van het HKG. Deze schriftelijke mededeling mag ik per e-mail versturen.

Mijn toestemming:

E-mailadres:

Datum: 23-06-2024

Dit formulier wordt verstuurd naar het Ordesecretariaat. U krijgt per e-mail een afschift van deze ingevulde verklaring.